Idrott och skador

Riksidrottförbundet i Sverige
april 4, 2017

 

Sport, träning och idrott är A och o för en god hälsa men tyvärr kan det även ibland innebära skador, stora som små. Speciellt på elitidrottsnivå tampas många kända utövare med långvariga skador som t.o.m. ibland kan sätta stopp för deras karriärer.

Vissa idrotter är mer skaderelaterade än andra, det säger sig självt. Fotboll, handboll och hockey är de sporter eller idrotter som drabbas av mest skador på sina spelare. Mycket handlar om att man pucklar på varandra på planen och slåss som yrväder och då är det lätt att få på nöten. Men även felbelastningar och överbelastningar på knän och fötter eller axlar är vanligt förekommande.

Simning är en idrott som är mer befriad från skadebekymmer men dock förekommer det, speciellt i axlar och armar vid sneda vändningar och fel utformade rörelse.

Motverka skador

För att motverka uppkomsten av skador är det bra att lyssna på läkare och tränare. Då är risken i alla fall lite mindre. Får man skador är det dock viktigt med den vila som ordineras. Man kan även underlätta mindre skador med tejpning av muskler, inlägg, skydd och rejält med sjukgymnastik och stretchning för att komma tillbaka igen efteråt och undvika ytterligare problem.

Den vanligaste orsaken till en skada är att en tidigare inte fått läka ut ordentligt. Även kosten spelar en viktig roll.

 

betheme