Skillnad på idrott och sport

Den svenska idrotten
maj 29, 2017
Idrott och dess fördelar
augusti 2, 2017

 

Både idrott och sport innebär att man utför fysiska aktiviteter som ger motion, nöje eller tävlingssyfte. Från början användes ordet i alla konstnärliga sammanhang som poesi, skrift och musik, men sedan några hundra år har man lagt om begreppet som nu istället endast syftar till fysisk aktivitet.

Idrott kan vara alla former

av kroppsövningar med målet att få motion, tävla eller ha trevligt, men det behöver inte betyda att man tävlar i det.

Sport, däremot, är mer tävlingsinriktat, vilket gör att även e-sport, schack och bridge räknas in i kategorin. Inom sporten brukar även fler redskap förekomma eller någon form av hjälpmedel för att ta sig fram. Man talar exempelvis om motorsport, hundsport, segling osv.

En annan viktig aspekt är att sport innefattar mer disciplin över sin egen kropp och kräver kondition eller styrka, medan i sportens värld är det även viktigt att ha en motståndare av något slag. Tävlingsmomentet spelar således en viktig roll.

Man kan hålla med om att det är svårt att definiera orden och skilja dem åt. Fotboll, handboll, segling och friidrott kan även räknas som sporter och tvärtom och ofta används båda begreppen, oavsett gren, synonymt med varandra. Men skall man vara riktigt noga, är idrott mer konditionskrävande överlag än vad sport är, trots att man alltid talar om sport även när det gäller högpresterande aktiviteter.

Skillnad på fysisk träning och motion

Här har vi två andra begrepp som kan relatera till huvudämnet, nämligen fysisk träning och motion. Vad är då skillnaden här?

Jo, fysisk träning innebär att man övar på något för att bli bättre på det genom att i någon form använda kroppen. Dock behöver det inte vara fysiskt utmattande utan handlar i mångt och mycket om teknik. Kondition behöver alltså inte handla om fysisk träning, även om det i vissa sammanhang kan göra det.

Motion, å andra sidan, handlar om att röra på sig för att hjärta, lungor och andra organ skall komma i form. Det är alltså mer fysiskt krävande och behöver inte innefatta någon speciell teknik.

Gränserna är dock en aning suddiga i många fall och begreppen går in i varandra och används om vartannat. Men skall man vara noga med förklaringarna, är det på ett ungefär så här det ser ut.

Ofta ingår både fysisk träning och motion i samma aktivitet eller idrott och ger utövaren båda delarna.

betheme